اعضاء هیأت مدیره شرکت

محمدمفید چپردار

مدیرعامل

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

آرش جالبی

رئیس هیأت مدیره

دکتری مهندسی مالی

محمدحسن هراتیان

نایب رئیس هیأت مدیره

لیسانس حسابداری

مدیران شرکت

فرناز بادپر

سرپرست واحد معاملات کالا

حسن غفاری

مدیر مالی

محمدحسن هراتیان

مدیر واحد عرضه و پذیرش

مریم اسحاقیان

مدیر واحد معاملات اوراق بهادار

سعید پیران

مدیر واحد انفورماتیک

رسا اردوبادی

مدیر واحد توسعه بازار و امور بین‌الملل

معصومه نوری

مدیر واحد اداری، منابع انسانی و مجامع

محمدجواد سلطانی

سرپرست نظارت داخلی

رضا هاشم زاده

سرپرست واحد پذیرش اوراق بهادار

رز گلابچیان

مدیر واحد معاملات برخط