اعضاء هیأت مدیره شرکت

محمد حسن هراتیان

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

لیسانس حسابداری

مصطفی فلاح پور

رئیس هیأت مدیره

ارشد مدیریت

محسن نصیری

نایب رئیس هیات مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مدیران شرکت

فرناز بادپر

سرپرست واحد معاملات کالا

محسن نصیری

مدیر مالی

محمدحسن هراتیان

مدیر واحد عرضه و پذیرش

مریم اسحاقیان

مدیر واحد معاملات اوراق بهادار

سعید پیران

مدیر واحد انفورماتیک

رسا اردوبادی

مدیر واحد توسعه بازار و امور بین‌الملل

معصومه نوری

مدیر واحد اداری، منابع انسانی و مجامع

محمدجواد سلطانی

سرپرست نظارت داخلی

رضا هاشم زاده

سرپرست واحد پذیرش اوراق بهادار

رز گلابچیان

مدیر واحد معاملات برخط