راهنمای دریافت کد معاملاتی

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی

 • اصل و تصویر شناسنامه از تمام صفحات
 • اصل و تصویر رو و پشت کارت ملی

 

تکمیل فرم‌های مربوطه

 • فرم احراز هویت مشتری 
 • فرم درخواست کد مشتریان حقیقی جهت تکمیل مدارک 
 • فرم احراز صلاحیت مشتریان حقیقی 
 • فرم اقرارنامه و بیانیه ریسک 
 • فرم پرسشنامه مشتریان 
 • فرم اطلاعات حساب‌های بانکی 
 • فرم تعهد مشتری نسبت به امضای ثبت سفارش ها 
 • فرم مشخصات مشتریان حقیقی 
 • دریافت نامه معرفی به بانک از کارگزاری و مراجعه به بانک به منظور افتتاح حساب در اختیار بورس 
 • اعلام شماره حساب در اختیار بورس به کارگزاری 
 • حساب در اختیار بورس(حساب عملیاتی)، شماره حسابی است که به نام مشتری است اما وی تنها قادر است وجوهی را به این حساب واریز نماید و حق برداشت از آن را ندارد و برداشت صرفاً توسط بورس کالا بعد از درخواست مشتری انجام می‌پذیرد این حساب جهت تسویه وجوه معاملات مشتری در اتاق پایاپای مورد استفاده قرار می‌گیرد

 

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی

 • تصویر آگهی تأسیس 
 • تصویر روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات 
 • تصویر اساسنامه 
 • سرمایه ثبتی شرکت (مندرج در روزنامه رسمی )
 • مدارک ثبت شرکت 
 • کد اقتصادی و اظهارنامه مالیاتی 
 • صورت‌های مالی آخرین دوره‌ شرکت به همراه گزارش حسابرس رسمی و بازرس قانونی 
 • معرفی صاحبان امضای مجاز 
 • کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجازو کلیه اعضای هیئت مدیره 
 • امضای اقرارنامه و بیانیه ریسک 
 • تکمیل فرم تعهدنامه 
 • تکمیل فرم‌های مربوطه 
 • فرم درخواست کد مشتریان حقوقی 
 • فرم احراز هویت 
 • فرم مشخصات مشتریان حقوقی در خصوص قانون مبارزه با پولشویی 
 • فرم معرفی حساب 
 • معرفی نماینده شرکت جهت پیگیری و انجام امور مربوطه 
 • تکمیل فرم احراز هویت نماینده شرکت 
 • دریافت نامه معرفی به بانک از کارگزاری و مراجعه به بانک به منظور افتتاح حساب در اختیار بورس 
 • اعلام شماره حساب در اختیار بورس به کارگزاری